Projekt: Inovační vouchery MAMUT – THERM PRO s.r.o.


Název programu: Inovační vouchery VI.
Název projektu: Inovační vouchery MAMUT – THERM PRO s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027990

Popis a cíl projektu: Předmětem projektu je návrh koncepce technologického postupu nové výrobní linky pro výrobu omítek a barev a související technické/výrobní dokumentace. Cílem je navrhnout plně automatizovanou výrobní linku, zvýšit úroveň automatizace a produktivitu výrobní linky.