Systémové skladby ETICSZateplovací systémy

Zateplovací systémy MAMUT - THERM jsou certifikovány podle českých norem a od roku 2007 i podle evropských norem dle ETAG 004. 

Společnost provádí veškeré činnosti v souladu s normami systému managementu ISO 9001, 14001 a 45001.

Společnost je držitelem Osvědčování odborné způsobilosti firem, provádějících vnější zateplení budov, kontaktními zateplovacími systémy ETICS. (Vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.)

Společnost je členem Cechu pro zateplování budov s přiznáním kvality A pro vlastní zateplovací systémy. Součástí nabídky je možnost dodání vlastních omítek a barev a to v široké nabídce zrnitostí a barev. Ostatní komponenty ETICS systémů jsou dodávány od renomovaných výrobců.

Pokyny pro navrhování (1. 3. 2018)

​​​​​​​

Izolant polystyren

PaPolystyren tř. A CZB PbPolystyren bílý PsPolystyren šedý PvPolystyren v dané skladbě CPolystyren bílý ČSN

Izolant minerální vlna

MaMinerální vlna tř. A CZB MdMinerální vlna - desky MlMinerální vlna - lamely MvMinerální vlna v dané skladbě

Dodatečné zateplení a nesoudržné podklady

PspiralPolystyren bílý MspiralMinerální vlna

Dodatečné zateplení

PplusPolystyren bílý MplusMinerální vlna

Pro zateplení deskových nebo plechových konstrukcí

PtPolystyren bílý/šedý MtM. vln., Frontrock MAX E, Nobasil FKD S